idea

idea
1 აზრი, იდეა
a brilliant / foolish / strange / simple idea ბრწყინვალე / სილელური / უცნაური / მარტივი აზრი
the main idea of the story მოთხრობის მთავარი აზრი / დედააზრი
to fight for an idea იდეისათვის ბრძოლა
he has a wrong idea of democracy დემოკრატია არასწორად ესმის
2 წარმოდგენა, ცნება
"where's Tom?"- "I've no idea" ,,ტომი სად არის?"-,,წარმოდგენა არა მაქვს''
3 ჰგონია, ფიქრობს
●●what an idea! ეს კიდევ რა მიგონა! ეს ხომ ზღაპარია!
I have an idea that it will rain ვფიქრობ, რომ გაწვიმდება
to obtrude one's ideas on smb. თავისი აზრების სხვისთვის თავს მოხვევა
this idea is his obsession ამ იდეით არის შეპყრობილი
this idea obsessed him ამ აზრმა შეიპყრო
I tried hard to put him off his idea, but in vain ძალიან ვეცადე მისი აზრი სხვა რამეზე გადამეტანა, მაგრამ ამაოდ
●●he is possessed by this idea ამ იდეითაა შეპყრობილი
to have a nebulous idea of sth რაიმეზე ბუნდოვანი წარმოდგენის ქონა
she shies away from the idea of the exam გამოცდაზე ფიქრის გამო გული უკანკალებს
the idea of going there was inconceivable იქ წასვლა წარმოუდგენელი იყო
I haven't the slightest idea about it ამაზე არავითარი წარმოდგენა არა მაქვს
an idea suddenly struck me უეცრად აზრი დამებადა
secondhand ideas ნასესხები აზრები
a train of ideas აზრთა / იდეათა მთელი ჯაჭვი
I don't hold with your ideas შენს იდეებს არ ვიზიარებ
a hazy idea ბუნდოვანი აზრი / წარმოდგენა
a welter of ideas აზრების ქაოსი
is this your idea of a joke? ეს შენ სასაცილო გგონია?
a dim idea of sth რამეზე ბუნდოვანი წარმოდგენა
he died for his ideas თავის იდეალებს ემსხვერპლა
I have a general idea of this theory ამ თეორიაზე ზოგადი წარმოდგენა მაქვს
he has crazy ideas გიჟური იდეები აქვს
I haven't the faintest idea წარმოდგენაც კი არა მაქვს ამის შესახებ
the birth of an idea იდეის წარმოშობა / გაჩენა
his ideas are behind the time ჩამორჩენილი შეხედულებები აქვს
an abstract idea განყენებული აზრი

English-Georgian dictionary.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Idea — • The word was originally Greek, but passed without change into Latin. It seems first to have meant form, shape, or appearance, whence, by an easy transition, it acquired the connotation of nature, or kind Catholic Encyclopedia. Kevin Knight.… …   Catholic encyclopedia

 • idea — sustantivo femenino 1. Representación mental de una cosa: Tienes una idea equivocada de la amistad. 2. Conjunto de conocimientos sobre una persona o sobre una cosa: Tengo una idea confusa de lo que ocurrió aquella noche. 3. Intención: Tenemos la… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • idea — (Del lat. idĕa, y este del gr. ἰδέα, forma, apariencia). 1. f. Primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple conocimiento de algo. 2. Imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente. Su idea no se… …   Diccionario de la lengua española

 • Idea — I*de a, n.; pl. {Ideas}. [L. idea, Gr. ?, fr. ? to see; akin to E. wit: cf. F. id[ e]e. See {Wit}.] 1. The transcript, image, or picture of a visible object, that is formed by the mind; also, a similar image of any object whatever, whether… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • idea — idea, concept, conception, thought, notion, impression mean what exists in the mind as a representation of something that it apprehends or comprehends or as a formulation of an opinion, a plan, or a design. Idea is the most comprehensive and… …   New Dictionary of Synonyms

 • idea — /i dɛa/ s.f. [dal gr. idéa, propr. aspetto, forma, apparenza ]. 1. a. (filos.) [rappresentazione mentale di un ente reale o astratto: i. di Dio, dell universo ; i. del bello ] ▶◀ concetto, immagine, nozione. ‖ archetipo, ideale, modello.… …   Enciclopedia Italiana

 • idea — contenido mental, producto de las punciones intelectuales que puede estar formada de conceptos o imágenes Diccionario ilustrado de Términos Médicos.. Alvaro Galiano. 2010. idea Cualquier pensamiento, concepto …   Diccionario médico

 • idea — idea, no tener idea expr. no saber. ❙ «No tengo ni la menor idea.» Jesús Ferrero, Lady Pepa. 2. ► puta, ► no tener ni puta idea. 3. ► zorra, ► no tener ni zorra (idea). 4. tener mala idea expr. mala intención. ❙ «...se llevaron el tesoro… …   Diccionario del Argot "El Sohez"

 • idea — (n.) late 14c., archetype of a thing in the mind of God; Platonic idea, from L. idea idea, and in Platonic philosophy archetype, from Gk. idea ideal prototype, lit. the look of a thing (as opposed to the reality); form; kind, sort, nature, from… …   Etymology dictionary

 • Idea — Студийный альбом Bee Gees Дата выпуска Сентябрь 1968 Записан IBC Studios, 8 января 12 июля 1968 Жанры …   Википедия

 • idea — idea,   Abkürzung für Informationsdienst der Evangelischen Allianz, evangelische Nachrichtenagentur, die sich in ihrem theologisch publizistischen Selbstverständnis einem biblischen Standort verpflichtet weiß; gegründet 1970; Sitz der… …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”